1

2

3

We make life

tastier

+373 (230) 2-34-44

NEWS

Anunt

S.A. „Alfa-Nistru”

Consiliul Societăţii comunică despre convocarea adunării generale anuale ordinare a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor, care se va petrece pe data de 27 mai 2022 în incinta SA „Alfa-Nistru” pe adresa: or.Soroca, str. Ştefan cel Mare, 131. Înregistrarea participanţilor la adunare va începe la ora 13.00. Începutul adunării – ora 14.00.

Ordinea de zi:

  1. Darea de seamă a Consiliului Societăţii şi a organului executiv privind rezultatele activităţii în anul 2021 şi direcţiile principale de activitate pentru anul 2022.

  2. Examinarea dării de seamă privind rezultatele activităţii financiar-economice ale societăţii pentru anul 2021. Repartizarea profitului obţinut conform rezultatelor activităţii societăţii în anul 2021. Aprobarea normativelor de repartizare ale profitului net pe anul 2022.

  3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2021.

  4. Examinarea concluziei organizaţiei de audit pentru anul 2021.

  5. Aprobarea Statutului în redacție nouă.

  6. Alegerea Comisiei de cenzori şi stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lor.

  7. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală va fi întocmită conform situaţiei din 22 aprilie 2022.

Acţionarii vor putea face cunoştinţă cu materialele incluse în ordinea de zi a adunării, începând cu 16 mai 2022, între orele 14.00-17.00, în incinta Societăţii.

Pentru participare la adunarea generală acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii lor – şi procura perfectată conform legislaţiei în vigoare. Relaţii la tel.: (230) 2-36-47 

 

 

NEWS

CULTIVAREA CASTRAVEȚILOR PENTRU PROCESARE INDUSTRIALĂ TEHNOLOGIA TRADIȚIONALĂ ȘI PE SISTEM DE SUPPO

CULTIVAREA CASTRAVEȚILOR PENTRU PROCESARE INDUSTRIALĂ TEHNOLOGIA TRADIȚIONALĂ ȘI PE SISTEM DE SUPPO

NEWS

Certificate ISO 9001:2015

JSC «Alfa-Nistru» is certified according to the international standard management system in the food and safety field ISO 9001:2015.

NEWS

Quality Policy and Food Safety

The main activity of JSC "Alfa-Nistru" is the production and selling of high-quality juices and canned vegetables and fruits. The main objective of the enterprise is to ensure the availability of high quality, tasty, healthy and safe products for consumption.

NEWS

Certificate ISO 22000:2005

«Alfa-Nistru» is certified according to the international standard management system in the food and safety field ISO 22000:2005.

NEWS

We are constantly improving!

Our heathy, delicious and fragrant products are delighting people in Moldova as well as abroad. We are constantly updating  our equipment and attracting new experts for working on preservation of traditional technologies and, at the same time, introducing innovative solutions in the manufacturing process.

We have also worked on improving the packaging for our juices and, at the same time, maintained the traditional process of canning fruits, berries and vegetables. This is the reason why the taste of Moldavian organic grown, healthy products is well known arount the world.

Try "VIS" Products, stay with us and we guarantee to delight you with our new solutions!

JSC "ALFA-NISTRU"

Яндекс.Метрика
Thank you!
Your message was successfully sent!