Găsiți-vă gustul unic cu VIS

Noi facem viața
mai gustoasă

Istoria noastră, la fel ca și
pământurile, este bogată!

Compania “ALFA-NISTRU” a fost fondată in anul 1962 și de-a lungul existenței am atins rezultate remarcabile – dintr-o mică unitate de producere a sucurilor am devenit o Asociație de Producere considerabilă, care cuprinde fabrica de conserve și Centrul de Deservire al Fermierilor cu 1800 hectare de pămînturi proprii și arendate, bine îngrijite și roditoare.
Despre noi

S.A. „ALFA-NISTRU”
Anunţ

Consiliul Societăţii comunică despre convocarea adunării generale anuale ordinare a acţionarilor cu prezenţa acţionarilor, care se va petrece pe data de 02 iunie 2023 în incinta SA „Alfa-Nistru” pe adresa: or.Soroca, str. Ştefan cel Mare, 131. Înregistrarea participanţilor la adunare va începe la ora 13.00. Începutul adunării – ora 14.00. Ordinea de zi: 1. Darea de seamă a Consiliului Societăţii şi a organului executiv privind rezultatele activităţii în anul 2022 şi direcţiile principale de activitate pentru anul 2023. 2. Examinarea dării de seamă privind rezultatele activităţii financiar-economice ale societăţii pentru anul 2022. Repartizarea profitului obţinut conform rezultatelor activităţii societăţii în anul 2022. Aprobarea normativelor de repartizare ale profitului net pe anul 2023. 3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori şi examinarea concluziei organizaţiei de audit pentru anul 2022. 4. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lor. 5. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei. Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală va fi întocmită conform situaţiei din 27 aprilie 2023. Acţionarii vor putea face cunoştinţă cu materialele incluse în ordinea de zi a adunării, începând cu 19 mai 2023, între orele 14.00-17.00, în incinta Societăţii. Pentru participare la adunarea generală acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii lor – şi procura perfectată conform legislaţiei în vigoare. Relaţii la tel.: (230) 2-36-47
Materie primă
Materie primă
Apa pură naturală
Apa pură naturală
Tehnologii avansate
Tehnologii avansate
Control strict
Control strict
Ambalaj ecologic
Ambalaj ecologic